Szkolenie okresowe C,CE,C1,C1E i D,DE,D1,D1E

Posiadamy ponad 100 ośrodków szkolenia na terenie całego kraju! Dogodne terminy szkoleń nawet dla najbardziej zapracowanych kierowców.

Szkolenie okresowe dotyczy kierowców którzy:

  • uprawnienia kat. C lub C1 uzyskali do dnia 10.09.2009 (włącznie)
  • uprawnienia kat. D lub D1 uzyskali do dnia 10.09.2008 (włącznie)

lub jeśli

  • uprawnienia uzyskałeś po tych datach oraz ukończyłeś kwalifikację wstępną/wstępną przyspieszoną/uzupełniającą/uzupełniającą przyspieszoną i zbliża się 5 lat od dnia uzyskania po raz pierwszy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

W związku z powyższym musisz ukończyć szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe to odpowiednik kursów dokształcających na przewóz rzeczy/osób, które obowiązywały do 2010r. Szkolenie okresowe musi przejść każdy kierowca co 5 lat.

Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone do kat. C,CE,C1,C1E lub D,DE,D1,D1E.

W terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej musisz odbyć badania lekarskie i badania psychologiczne, a następnie wraz z kompletem dokumentów tj. orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej udać się do starostwa i uzyskać wpis posiadanych uprawnień do prawa jazdy - tzw. kod 95 (w rubryce 11 prawa jazdy).

Więcej informacji: tel. 67 350-99-15

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła