Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat. C,C1,CE,C1E lub D,D1,DE,D1E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dotyczy osób, które ukończyły:

  • 21 lat, jeśli chcą ją zrobić dla kategorii C i C+E
  • 23 lata, jeśli chcą ją zrobić dla kategorii D i D+E


gdyż nie podlegają ze względu na wiek żadnym ograniczeniom.

Osoby młodsze także mogą skończyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną ale do czasu ukończenia stosownego wieku (21 lat dla kat. C i C+E oraz 23 lata dla kat. D i D+E) będą podlegały następującym ograniczeniom:

  1. Ukończenie jedynie kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej przez osobę mającą kat. C lub C+E i która nie skończyła 21 lat oznacza ograniczenie wyłącznie od tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C1+E, czyli w przypadku C1 - pojazdów samochodowych (z wyjątkiem autobusu) o DMC do 7,5 ton a w przypadku C1+E - zespołem pojazdów o DMC do 12 ton, składającym się z pojazdu ciągnącego o DMC do 3,5 ton i przyczepy o DMC nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego (szersza definicja w słowniczku na dole strony). Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe by było dopiero po ukończeniu 21 roku życia i nie ma tu znaczenia fakt, że dana osoba posiada uprawnienia kat. C lub C+E - ukończenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej dla osób w wieku 18-21 lat powoduje automatycznie takie ograniczenie, jakby dana osoba miała tylko kat. C1 lub C1+E.
  2. Ukończenie jedynie kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej przez osobę mającą kat. D lub D+E i która nie skończyła 23 lat oznaczałoby ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D1 (autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą - szersza definicja w słowniczku na dole strony) lub D1+E i to wyłącznie wówczas, gdy przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Dla osoby, która ukończyła kwalifikację wstępną uzupełniającej przyspieszoną ograniczenia te znikają dopiero z dniem ukończenia 23 roku życia.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona trwa 35 godzin na co składają się 32,5 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych z jazdy w ruchu drogowym.

Egzamin

Egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się wyłącznie z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Badania lekarskie i psychologiczne

Przed przystąpieniem do kursu musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne.

Po egzaminie

Po zdanym egzaminie wraz z kompletem dokumentów tj.: orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej udaj się do właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania Starostwa i wymień prawo jazdy uzyskując kod 95 (w tabeli 11 prawa jazdy).

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.

Więcej informacji: tel. 67 350-99-15

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła