Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C,C1,CE,C1E lub D,D1,DE,D1E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale potrzebują do niej uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E) jak i na autobusy (kat. D lub D+E) a uprawnienia te zdobyły:

  • kat. C po 10. września 2009
    lub
  • kat. D po 10. września 2008


i na jedną z tych kategorii ukończyły już kwalifikację wstępną (pełną) lub kwalifikację wstępną przyspieszoną - wtedy na drugą grupę kategorii mogą ukończyć szkolenie z kwalifikacji uzupełniającej.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca trwa 70 godzin na co składa się 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych z jazdy w ruchu drogowym.

Egzamin

Egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się wyłącznie z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Badania lekarskie i psychologiczne

Przed przystąpieniem do kursu musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne.

Po egzaminie

Po zdanym egzaminie wraz z kompletem dokumentów tj.: orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej udaj się do właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania Starostwa i wymień prawo jazdy uzyskując kod 95 (w tabeli 11 prawa jazdy).

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.

Więcej informacji: tel. 67 350-99-15 

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła