Kwalifikacja wstępna przyspieszona C,C1,CE,C1E i D,D1,DE,D1E

Posiadamy ponad 100 ośrodków szkolenia na terenie całego kraju więc na pewno znajdziesz miejsce szkolenia odpowiednie dla Ciebie.

Terminy szkoleń nawet dla najbardziej zapracowanych kursantów.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskali:

  • kat. C zdobyły po 10 września 2009 lub kat. D zdobyły po 10 września 2008

Kwalifikację wstępną przyspieszoną powinni ukończyć jedynie adepci zawodu kierowcy posiadający wiek:

  • 21 lat w przypadku kat. C i C+E
  • 23 lata w przypadku kat. D i D+E

Kwalifikację wstępną przyspieszoną zdobywa się na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Badania lekarskie i psychologiczne

Przed przystąpieniem do kursu musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne.

Czas trwania szkolenia

Kwalifikacja wstępna przyspieszona składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną jazdy na symulatorze).

Egzamin

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej 20 pytań (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej 10 pytań (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E).
Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Po zdanym egzaminie wraz z kompletem dokumentów tj.: orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej udaj się do właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania Starostwa i wymień prawo jazdy uzyskując kod 95 (w tabeli 11 prawa jazdy).

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.

Więcej informacji: tel. 67 350-99-15 

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła