Kwalifikacja wstępna C,C1,CE,C1E i D,D1,DE,D1E

Posiadamy ponad 100 ośrodków szkolenia na terenie całego kraju więc na pewno znajdziesz miejsce szkolenia odpowiednie dla Ciebie.

Terminy szkoleń nawet dla najbardziej zapracowanych kursantów.

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, którzy uprawnienia do kierowania pojazdami uzyskali:

  • kat. C - po 10. września 2009
    lub
  • kat. D - po 10. września 2008

Kwalifikację wstępną pełną powinni ukończyć jedynie najmłodsi adepci zawodu kierowcy:

  • na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
  • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia

Osoby, które zdobyły uprawnienia kat. C do 10 września 2009 (włącznie) lub uprawnienia kat. D do 10. września 2008 (włącznie) muszą odbyć w odpowiednim terminie szkolenie okresowe.

Badania lekarskie i psychologiczne

Przed przystąpieniem do kursu musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne.

Czas trwania szkolenia

Kwalifikacja wstępna to szkolenie, na które składa się 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki - na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami jazdy na symulatorze).

Kwalifikację wstępną zdobywa się na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Egzamin

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Po zdanym egzaminie wraz z kompletem dokumentów tj.: orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej udaj się do właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania Starostwa i wymień prawo jazdy uzyskując kod 95 (w tabeli 11 prawa jazdy).

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.

Więcej informacji: tel. 67 350-99-15 

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła