Tachograf cyfrowy

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy w zakresie przepisów, obowiązków, kar wynikających z posiadania 
i użytkowania tachografów cyfrowych. Nabycie umiejętności obsługi tachografu cyfrowego, interpretacji wydruków, znaczenia piktogramów. Pobieranie i archiwizacja danych z cyfrowych tachografów i kart chipowych.


Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy: 

 • podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych,
 • obowiązki kierowcy i przedsiębiorcy,
 • pobieranie danych:
   - z karty kierowcy,
   - z tachografu cyfrowego,
 • postępowanie kierowców w przypadku prowadzenia pojazdów wyposażonych w tachograf cyfrowy i analogowy,
 • omówienie czasu UTC, czasu lokalnego przykłady obliczeń,
 • funkcje przycisków, wyświetlacz, wpisy manualne - programowanie tachografu, piktogramy, tworzenie i interpretacja wydruków
 • ćwiczenia praktyczne na stanowisku wyposażonym w tachograf cyfrowy.

Czas trwania szkolenia i miejsce szkolenia dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta. 

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła