Szkolenie z jazdy defensywnej z elementami ekojazdy – samochody osobowe

W czasie treningu oceniane i korygowane są elementy psychofizyczne kierowcy: koncentracja, zdolności percepcji i przewidywania zdarzeń drogowych oraz taktyka jazdy.

Cel szkolenia:

  • Nauka wczesnego rozpoznawania zagrożeń drogowych. Głównym celem szkolenia jest, wyrobienie w kursantach nowych nawyków zmierzających do obniżenia poziomu ryzyka jazdy samochodem, weryfikacja błędów i złych nawyków u kierowców.

Kursanci - kierowcy a także kierownictwo firmy dostaną informacje czy dany kierowca swoimi nawykami i stylem jazdy prowokuje sytuacje zagrożenia czy nie.

Weryfikacja błędów uniemożliwiających efektywne działanie podczas ratowania się z ekstremalnej sytuacji drogowej.

Szkolenie prowadzone jest na autach flotowych klienta.

Czas trwania szkolenia i miejsce szkolenia dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta.

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła