Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie pojazdu.

Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy:

 • umowa ADR oraz krajowe przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • wyłączenia i ograniczenia ilościowe w przewozie towarów niebezpiecznych,
 • wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów towarów niebezpiecznych,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • oznakowanie oraz umieszczenie nalepek ostrzegawczych na opakowaniach,
 • zakaz ładowania razem do jednego pojazdu towarów niebezpiecznych,
 • środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
 • oznakowanie jednostki transportowej,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia awaryjnego jednostki transportowej,
 • numery rozpoznawcze zagrożeń - jakie niosą informacje,
 • czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku w szczególności 
w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używanie sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej,
 • postępowanie kierowcy podczas przejazdu przez tunele w szczególności w przypadku awarii lub pożaru,
 • transport kombinowany,
 • kontrola przewozu towarów niebezpiecznych,
 • informacje na temat cywilnej i administracyjnej odpowiedzialności karnej,
 • ochrona środowiska i kontrola przewozu odpadów,
 • ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich.

Czas trwania szkolenia i miejsce szkolenia dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta.

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła