Mocowanie ładunków

Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm transportowych, oraz kadry zarządzającej transportem, spedytorów, załadowców, magazynierów.

Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy:

 • podstawy prawne w Polsce, Niemczech i pozostałych krajach UE,
 • postępowanie z pojazdem - sankcje w Polsce i za granicą,
 • środek ciężkości ładunku i jego rozmieszczenie,
 • cechy środków mocujących,
 • metody mocowania ładunku,
 • systemy zabudowy przestrzeni ładunkowych,
 • przykładowy plan załadunku,
 • skutki nieprawidłowego mocowania (analiza przypadków),
 • oznakowanie ładunków,
 • nowości techniczne,
 • odpowiedzialność za zlecenie przewozu pojazdem nienormatywnym bez uzyskania wymaganego zezwolenia,
 • zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym,
 • praktyka czynności kontrolnych prowadzonych przez organy powołane do ich przeprowadzania.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Miejsce szkolenia: w ośrodkach szkolenia OZPTD bądź u klienta.

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła