Ocena umiejętności ekonomicznego i ekologicznego kierowania pojazdem

Cel szkolenia:

 • zmniejszenie zużycia paliwa,
 • możliwość skrócenia czasu przejazdu,
 • wzrost kompetencji pracowników w zakresie jazdy ekonomicznej i defensywnej,
 • zwiększenie troski o stan techniczny pojazdu (zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych ),
 • wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • szerzenie odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.

Część praktyczna szkolenia obejmuje:

Przejazd nr I:

 • jazda wyznaczonym odcinkiem trasy bez wskazówek instruktora
 • pomiar zużycia paliwa
 • pomiar czasu

Wykład:

 • omówienie błędów popełnianych przez kierowców podczas przejazdu nr I
 • omówienie zasad Eco Drivingu

Przejazd nr II:

 • jazda wyznaczonym odcinkiem trasy według wskazówek instruktora
 • zastosowanie zasad Eco Drivingu poznanych podczas teorii
 • pomiar zużycia paliwa
 • pomiar czasu

Zakończenie:

 • analiza wyników
 • podsumowanie

Czas trwania szkolenia i miejsce szkolenia dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta.

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła