Czas pracy kierowcy

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresów objętych przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców, przekazania najnowszych zmian objętych nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, omówienie zasad związanych 
z odpowiedzialnością kierowcy, zarządzającego transportem i odpowiedzialnością przedsiębiorcy.

Na szkoleniu zostaną omówione następujące tematy:

  • zatrudnianie kierowców - wybór systemu pracy,
  • sposoby prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy,
  • rozliczanie czasu pracy kierowcy,
  • wymagana dokumentacja,
  • tarczki,
  • przekraczanie czasu pracy kierowcy a bezpieczeństwo na drodze,
  • odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustawy o czasie pracy kierowcy,
  • kontrole ITD w firmach transportowych.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

Miejsce szkolenia: w ośrodkach szkolenia OZPTD bądź u klienta.

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła