O nas

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego działalność szkoleniową rozpoczął w 2006 roku.

OZPTD posiada ośrodki szkolenia zlokalizowane na terenie całego kraju.

W ośrodkach szkolenia OZPTD przeprowadzane są następujące szkolenia:

  • kwalifikacja wstępna
  • kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca
  • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
  • szkolenie okresowe
  • prawo jazdy kat. C,CE,D,DE

W trosce o najwyższą jakość prowadzonych szkoleń, OZPTD zadbał o to, aby wszystkie ośrodki szkolenia wyposażone były w najnowocześniejszy sprzęt szkoleniowy.

Pojazdy spełniają wymagania ustawowe. Każda osoba szkolona otrzymuje Podręcznik Kierowcy Zawodowego stanowiący podsumowanie wiedzy przekazywanej na szkoleniu. Kadra wykładowców OZPTD obejmuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzielą się z kursantami fachową wiedzą i doświadczeniem aby jak najlepiej przygotować ich do wykonywania zawodu kierowcy.

Skuteczność szkoleń OZPTD potwierdza wysoka zdawalność testów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez przedstawicieli poszczególnych Wojewodów po zakończeniu szkolenia!

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy na terenie całego kraju. Oznacza to, iż osoby bezrobotne mają możliwość dofinansowania całości lub części kosztów szkolenia. Realizowane są również projekty współfinansowane z UE.

Partnerem w szkoleniach są Zakłady Doskonalenia Zawodowego na terenie całego kraju.

Ośrodek Szkolenia OZPTD

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła