Aktualności

16.09.2022

Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących rozpocząć działalność w zakresie przewozu towarów lub osób w transporcie drogowym. Kurs kończy się certyfikatem i uzyskaniem licencji na wykonywanie w/w działalności.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie towarów i osób) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym ( od 1 lipca 2006 r. obowiązuje to również spedytorów). Obecnie w krajowym zarobkowym przewozie rzeczy wymagane jest uzyskanie ZEZWOLENIA na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które wydaje starostwo powiatowe.

Jednym z podstawowych warunków jest uzyskanie licencji CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH przewoźnika drogowego.

Masz pytania, wątpliwości, dzwoń! Tel. kom/ 603 470 012

CKZ OZPTD Sp. z o.o.

pl. Konstytucji 3 Maja 7/3
64-920 Piła